Комп’ютерний напрям

Перехід економіки України на ринкові відносини висуває підвищені вимоги до нас, пов’язані з інформаційним забезпеченням виробництва і управління на всіх рівнях. Для багатофункціональних об’єктів управління, до яких відносяться підприємства, організації і установи транспортного комплексу, впровадження сучасних систем організаційного управління (СОУ) означає розробку перспективних проектів, у яких повинні використовуватися найновіші досягнення в області оптимального управління з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Обравши напрям “Комп’ютерні науки”, учні отримують достатні знання для експлуатації комп’ютеризованих систем, в тому числі комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно- аналітичних систем, інформаційних систем проектування, систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень.

     

Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обгрунтувань та технічних завдань, а також бути компетентними у таких сферах знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (Pascal, C); типові комп’ютерні системи (Microsoft Office, Paradox, Adobe Page Maker, PhotoShop, Corel Draw),методи проектування програмних засобів для фінансово- банківської системи.

       

Учні під час навчання отримають глибокі знання з вищої математики, фізики, основ програмування і алгоритмічних мов, проектування баз даних та знань, створення інформаційних систем, розробки пакетів прикладних програм.

Після закінчення навчання випускник зможе обіймати такі первинні посади: касир (в банку); оператор комп’ютерного набору, електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно – обчислювальних машин.

Авторські права 2021 © Львівське вище професійне училище коп'ютерних технологій та будівництва. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.